ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปิดสำนักงานเทศบาล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลโตนดด้วนขยายเวลาปิดสำนักงานเทศบาลต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถยุติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเร็ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 578 คน