ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน