ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 พ.ค. 2565
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 พ.ค. 2565
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 พ.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ปิดรับบริจาค ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 พ.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 เม.ย. 2565
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 เม.ย. 2565
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 เม.ย. 2565
8 ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 เม.ย. 2565
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 เม.ย. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง คุณภาพน้ำประปาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18