ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๙-๐๐๘ สายวังจระเข้-หนองฟ้าผ่า หมู่ที่ ๕,๓ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๙-๐๒๕ สายข้างหอประชุมเก่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนประปาภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ม.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน(ฝั่งขวา) ช่วงที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ธ.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและลานออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๒ โดยวิธีคัดเ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ธ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและลานออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๒ โดยวิธีคัดเ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ธ.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๙-๐๒๕ สายหอประชุมเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๙-๐๐๘ สายวังจระเข้-หนองฟ้าผ่า หมู่ที่ ๕,๓ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 ธ.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดน โดยก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและลานออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๒ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 พ.ย. 2564
10 เทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาบ้านโคกโดนก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน(ฝั่งขวา) ช่วงที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18